XIII. ročník CE∙ZA∙AR

Slovenská komora architektov vyhlásila:

XIII. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru - CE∙ZA∙AR 2014.

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách:

• Rodinné domy
• Bytové domy
• Občianske a priemyselné budovy
• Rekonštrukcia a obnova budov
• Interiér
• Exteriér

Ako prihlásiť diela do súťaže

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Prihláška a pokyny

Prihláška s pokynmi (doc)
Prihláška s pokynmi (pdf)


Vyplnenú prihlášku spolu s prezentačným panelom zobrazujúcim prihlásené dielo je nutné odovzdať na Úrade slovenskej komory architektov do 16. mája 2014.