Kontakt

Vyhlasovateľ súťaže Cena Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR
Slovenská komora architektov
Panská ulica 15
811 01 Bratislava
tel: ++ 421 2 5443 1254
fax: ++ 421 2 5443 0863
email: komarch @ komarch.sk
www.komarch.sk

sekretár súťaže: Ing .arch. Anna Zajková
Organizačný partner CE·ZA·AR 2010
design factory
Bottova 2
811 09 Bratislava
tel: ++ 421 2 5020 1717
email: info @ designfactory.sk
www.designfactory.sk