Nominácie

Odborná porota vybrala na svojom prvom zasadnutí dňa 25. júna 2010 nominácie v jednotlivých kategóriách nasledovne:

Exteriér - 4 diela
Rekonštrukcia a obnova budov - 3 diela
Občianske a priemyselné budovy - 3 diela
Bytové domy - 4 diela
Rodinné domy - 4 diela
Interiér - 3 diela