Sladovňa
Sedlárska ul., Bratislava


Autori: Ilja Skoček, Peter Kožuško
Autor foto: Paťo Safko
Hotel GATE ONE
Bratislava

Autori: Peter Topinka, Miriam Fröhlichová
Spolupráca: Tomáš Mecka
Autor foto: Paťo Safko
Rekonštrukcia - Staré divadlo
Nitra


Autori: Viktor Šabík, Tatiana Kopková
Autor foto: František Kolář