Rekonštrukcia kaštieľa
Tonkovce


Autori: Eva Ondrušková, Teodor Engliš
Autor foto: Paťo Safko
Rekonštrukcia podkrovia
Považskej galérie umenia

Žilina

Autor: Dušan Voštenák
Autor foto: Richard Köhler
Štátna vedecká knižnica
Košice


Autori: Dušan Burák, Michal Burák, Marek Bakalár
Autori foto: Ján Krcho, Michal Burák