Porota CE·ZA·AR 2010

predseda poroty
Prof. Ing.arch. Ladislav Lábus, Praha

Ing. arch. Aleš Burian, Brno
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Praha
univ. dipl. inž. arh. Dean Lah, Ľubľana
Ing. arch. Pavol Paňák, Bratislava
Arch. Dipl. - Ing. Peter Riepl, Linz
Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Nitra
Ing. Anton Hykisch, spisovateľ, Bratislava


Profily porotcov

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, predseda poroty
je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej českej architektonickej scény, autorom množstva ocenených súťažných návrhov, projektov i realizácií. Popri navrhovaniu novostavieb sa osobitne venuje rekonštrukciám architektonicky významných objektov. Prof. Lábus je autorizovaným architektom ČKA, vedúcou osobnosťou architektonického ateliéru Lábus AA. Pedagogicky pôsobí na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe ako vedúci Ústavu navrhovania III; v roku 2002 bol menovaný riadnym profesorom. Je dlhoročným podpredsedom autorizačnej rady Českej komory architektov. Z najvýznamnejších projektov jeho ateliéru uvádzame aspoň Dom opatrovateľskej služby Český Krumlov, Vilu Vonoklasy, obytný súbor Hanspaulka a rekonštrukciu a dostavbu Paláca Langhans v Prahe. Je držiteľom mnohých architektonických cien, viacnásobným laureátom Grand Prix českej Obce architektov.

Ing. arch. Aleš Burian
je autorizovaným architektom ČKA, spoločníkom brnianskej architektonickej kancelárie Burian – Křivinka; externe pôsobí na Fakulte architektúry VUT v Brne. Je autorom mnohých projektov a realizácií, okrem iných Fakulty informačných technológií v Brne, Pavilónu hygieny VFU v Brne, základnej školy a športovej haly v Litomyšli, Investičnej a poštovej banky v Brne, pavilónu akútnej medicíny Nemocnice Milosrdných bratov Brne, Investičnej a poštovej banky v Brne, bytového a obchodného komplexu Eden v Brne. Je nositeľom viacerých architektonických cien, dvojnásobným finalistom Ceny Európskej únie Mies van der Rohe Award.

univ. dipl. inž. arh. Dean Lah
autorizovaný architekt ZAPS, asolvent architektúry na univerzite v Ľubľane; spolu s arch. Milanom Tomac vedie slovinskú architektonickú kanceláriu Enota. Sú autormi mnohých projektov a realizácií, napr. kúpeľného centra Termalija a Hotela Satelija v Podčetrteku, wellness komplexu Orhidelia, viacerých bytových domov, napr. obytného súboru Jurčkova, obchodného pavilónu na hraničnom priechode v Gruškovje, mestskej športovej haly v Podčetrteku. Je viacnásobným laureátom ceny Zlati svinčnik ZAPS, Plečnik Award, Piranessi Award, Mies van der Rohe Award - selected work, Trimo Architecture Award.

Ing. arch. Pavol Paňák
je autorizovaným architektom SKA; spolu s architektom Martinom Kusým sú dlhoročnými partnermi architektonickej kancelárie BKPŠ. V rokoch 1991-95 architektonicky pôsobil aj v nemeckom Saarbrückene. V rokoch 2002-07 pedagogicky pôsobil ako vedúci Ateliéru I na katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave. V súčasnoti je členom predstavenstva Slovenskej komory architektov a členom jej skúšobnej komisie. Z jeho tvorby menujme aspoň budovu Slovenského národného divadla, centrálu Národnej banky Slovenska, Hotel Falkenstein, rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, či obytný súbor Agria v Nitre. Je nositeľom viacerých ocenení, medzi iným Ceny D. Jurkoviča, Ceny ARCH, Ceny SKSI, Ceny SAV, Krištáľového krídla.

Arch. Dipl.-Ing. Peter Riepl
absolvent univerzity v tirolskom Innsbrucku, partner architektonickej kancelárie Riepl Riepl Architekten s hlavným sídlom v hornorakúskom Linci. Je autorom mnohých projektov, napr. prístavného pavilónu v Linci, kostola sv. Františka v Steyeri, haly v Hinterstoderi, spolkového školského centra a mestskej haly v Kirchdorfe, mestských víl v Altmünsteri, odbornej vysokej školy v Eisenstadte, domovu dôchodcov s opatrovateľskou službou v Dornbirne, hornorakúskej pracovnej komory v Linci. Má bohatú pedagogickú prax; je hosťujúcim profesorom univerzít v Kasseli, Mníchove, Coburgu a Darmstadte. Je držiteľom viacerých architektonických cien, mimo iné štvornásobným lauretátom Austrian Architects Central Association Client Award a architektonických cien Horného Rakúska a Burgenlandu.

Ing. arch. Ľubomír Holejšovský
je autorizovaným architektom SKA, spoločníkom nitrianskej architektonickej kancelárie San - Huma 90. Je autorom viacerých projektov, m.i. Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre, rekonštrukcie Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, podieľal sa na projektoch viacerých bytových a rodinných domov. V roku 2008 získal spolu s architektom Vladimírom Jarabicom cenu CE ZA AR za návrhr interiérov nitrianskeho kardiocentra a v roku 2009 spolu s architektom Jurajom Polyákom CE ZA AR v kategórii rekonštrukcia a obnova budov za Knižnicu a pastoračné centrum UKF v Nitre.

Ing. Anton Hykisch
je spisovateľom a publicistom; patrí medzi predstaviteľov tzv. Generácie 1956. Po roku 1968 mal zakázané publikovať. V rokoch 1990-92 bol poslancom Národnej rady SR, 1993-97 veľvyslancom v Kanade, 1998-2002 externe prednášal politológiu na Trnavskej univerzite. Je autorom mnohých próz, esejí, dramatickej spisby, sci-fi, kníh pre deti a mládež, reportáží, čitateľsky veľmi úspešných historických románov Čas majstrov a Milujte kráľovnú. Venuje sa aj publicistike (eseje Nebojme sa sveta, Čo si o tom myslím) vrátane textov o súčasnej architektúre.