Prihlásené diela

Do súťaže CE·ZA·AR sa v tomto roku prihlásil rekordný počet 96 projektov. Architekti prihlásili svoje diela v jednotlivých kategóriách nasledovne

Exteriér - 6 diel
Rekonštrukcia a obnova budov - 20 diel
Občianske a priemyselné budovy - 18 diel
Bytové domy - 17 diel
Rodinné domy - 22 diel
Interiér - 13 diel