Ba_lik, letné pódium a výstavný pavión
Františkánske nám., Bratislava



Autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský
Autor foto: Paťo Safko
Schody na Hradnom vrchu
Bratislava



Autori: Andrea Mikulajová, Juraj Mikulaj
Autor foto: Tomáš Manina
Úprava námestia – Habánsky dvor
Veľké Leváre



Autori: Jaro Hrivnák, Jozef Frajka, Boris Hochel
Autori foto: Boris Hochel, Jaro Hrivnák, Jozef Frajka
Verejné priestory EUROVEA - Bulvár
Bratislava


Autori: Branislav Kaliský, Marek Varga, Miroslav Vrábel,
Ján Kodoň, Michel Desvigne
Autori foto: Peter Prček, Martin Žilka
Dvor v Lamači
Bratislava



Autor: Michaela Mederlyová
Autori foto: Emília Bagarová, Michal Mederly, Michaela Mederlyová
Urnový háj
Levice



Autori: Milan Andráš, Eva Putrová, Katarína Gécová
Autori foto: Katarína Gécová, Eva Putrová