Prebiehajúca výstava CE·ZA·AR 2010


BANSKÁ BYSTRICA
Stredoslovenská galéria
20.január - 27.február 2011

Vo výstavných priestoroch Stredoslovenskej galérie na Nám. Š. Moyzesa 25 v Banskej Bystrici.
Výstava potrvá do 27.februára 2011.

Stredoslovenská galéria

CE·ZA·AR 2010


ŽILINA
Považská galéria umenia
3.-28. novembra 2010

Pozvánka výstava CE·ZA·AR 2010 Žilina- PDF

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov Vás pozýva na vernisáž výstavy spojenú s odovzdávaním diplomov autorom ocenených a nominovaných diel prihlásených do súťaže CE·ZA·AR 2010. Vernisáž - streda 3.novembra 2010 o 17.00, Považská galéria umenia v Žiline
Výstava trvala do 28.novembra 2010.

Považská galéria umenia
BRATISLAVA
design factory,
2. - 10. október 2010

Pozvánka výstava CE·ZA·AR 2010 Bratislava - PDF

design factory
ce-za-ar cena za architektúru ce-za-ar cena za architektúru ce-za-ar cena za architektúru