Cena verejnosti CE∙ZA∙AR 2014

CENU VEREJNOSTI na základe internetového hlasovania na webstránke Hospodárskych novín získalo dielo:

Cyklomost slobody
Cyklomost slobody Schlosshof – MČ Bratislava Devínska Nová Ves, Bratislava
autor: Milan Beláček
spolupráca: Zoltán Agócz, Ľuboš Rojko
spolupráca na 3D vizualizácii: Igor Ščipák
foto: Milan Beláček

Hlavným zámerom bolo obnoviť historickú cestu, ktorá spájala Schlosshof na rakúskej strane a Devínsku Novú Ves na slovenskej strane až do roku 1945. Architektonické riešenie je výsledkom hľadania efektívneho tvaru, bio-dizajnu a symetrickej úspornej konštrukcie s veľkým rozponom nad riekou 120 m a malým rozponom oceľovej konštrukcie nad inundáciou. Umiestnenie stavby určuje genius loci. Tvar hľadá vnútornú pevnosť geometrickej štruktúry. Minimalistické tvary a harmónia geometrie mosta s jeho akcentom nad riekou sa nachádzajú vo vzácnom prírodnom rámci. Most ponúka promenádu vedenú v úrovni korún stromov lužného lesa, ktorého charakter sa dynamicky mení podľa ročných období . Zrealizovať lávku pre peších a cyklistov pri dodržaní slovenských a rakúskych predpisov v chránenom území NATURA 2000, v inundačnom území, ponad hraničný, neregulovaný tok rieky Moravy, na mieste pôvodného barokového mosta určite nebolo jednoduché. No architektom sa podarilo zaujímavým spôsobom spojiť Bratislavu a rakúsky Schlosshof – najväčší zámocký areál rakúsko-uhorskej monarchie.

„Architektonické riešenie je výsledkom hľadania efektívneho tvaru, bio-dizajnu a symetrickej úspornej konštrukcie s veľkým rozponom nad riekou a malým rozponom nad inundáciou.“
Milan Beláček

fotoCenaVerejnosti fotoCenaVerejnosti fotoCenaVerejnosti

Hlasovalo sa na portáli:

Hlasujte tu: http://hlasovanie.hnonline.sk/cena-verejnosti-cezaar/2014