Nominované diela

Medzinárodná porota z celkového počtu 101 prihlásených architektonických diel vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 17 nominácií.
Exteriér
Rekonštrukcia a obnova budov
Občianske a priemyselné budovy
Bytové domy
Rodinné domy
Interiér