Prihlasovanie

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Prihláška

Dielo prihlásite tak, že doručíte:
1. vyplnenú prihlášku
2. prezentačný panel
3. portfólio diela vytlačené vo formáte A3
4. digitálny nosič s portfóliom a fotodokumentáciou diela

1. Základné informácie o autorovi a prihlásenom diele

Prihláška s pokynmi (doc)
Prihláška s pokynmi (pdf)

2. Prezentačný panel
Prezentačný panel prihlasovaného diela odovzdajte na pevnom podklade vo formáte 100x70cm.
Panel má byť vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske, s vyššou odolnosťou voči vyblednutiu a dlhšou životnosťou, vhodný na ľahkú manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas celého nasledujúceho roka.
Panel musí obsahovať na prednej strane:
- fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie
- názov diela
- meno autora/ov diela
- autora/ov fotografií.

3. Portfólio diela
Spolu s prihláškou a panelom odovzdajte portfólio, vytlačené a zviazané vo formáte A3, ktoré bude obsahovať:
- krátky autorský popis - základná charakteristika diela
- základné bilančné údaje (plocha pozemku, zastavaná, podlažná, úžitková plocha, obostavaný objem, kapacitné údaje, stavebné náklady a pod.)
- typické výkresy čitateľné vo formáte A3 (napr. architektonická situácia, vybrané pôdorysy, rezy a pohľady a pod.)
- vybrané fotografie.

4. Digitálny nosič s portfóliom a fotodokumentáciou diela
Digitálny nosič (CD, DVD) obsahuje portfólio podľa bodu 3 vo formáte .pdf a fotodokumentáciu diela s vyznačením autorov fotografií a prezentačnej fotografie

Termín odovzdania

Vyplnenú prihlášku spolu s prezentačným panelom zobrazujúcim prihlásené dielo je nutné odovzdať na Úrade slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava do 16. mája 2014.