Porota 2012

Tento rok bude o laureátoch jednotlivých kategórií CE∙ZA∙AR 2012 rozhodovať medzinárodná porota v zložení:

Arch. John B. W. Bosch, BNA
Predseda poroty
Arch. John B. W. Bosch, BNA (Amsterdam)

absolvent architektúry v Amsterdame a v Delfte pôsobil najprv 10 rokov v New Yorku. V roku 2000 založil kanceláriu Bosch Architects, od roku 2006 je partnerom štúdia Van den Oever, Zaaijer & Partners Architecten v Amsterdame, pracujúceho na projektoch od interiérov po veľké urbanistické celky. V roku 1999 založil spolu s Beth Margulisovou a partnerom OMA Reinerom de Graafom nadáciu CASE, zameriavajúcu sa na výskum dizajnu. Je profesorom na akadémiách architektúry v Amsterdame a v Arnheme. Z množstva jeho projektov možno uviesť bytové domy a mestské vily v Amsterdame, Utrechte, Almere, Zürichu, univerzitu v Luzerne, obchodné centrum v Nieuwe Gein, bankovú centrálu v Amsterdame či radnicu v Goude.

Andrej Alexy
Ing. arch. Andrej Alexy (Bratislava)

autorizovaný architekt SKA, partner architektonickej kancelárie Alexy & Alexy, hosťujúci docent FA STU. Je spoluautorom m.i. polyfunkčného domu Kráter (spolu s R. Hájekom), polyfunkčného domu Mondrian, bytového domu Black & White, polyfunkčného komplexu Račany Bianco (všetko spolu s A. Klimkovou), administratívno-výrobnej haly Etis, všetko v Bratislave a nákupno-zábavného centra Galéria Mlyny v Nitre (spoul s P. Kollárom a R. Vrankom). Je viacnásobným laureátom Ceny CE.ZA.AR, laureátom Ceny ARCH, nominantom Ceny Európskej únie Mies van der Rohe Award.

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (Praha)

je absolventom školy architektúry AVU v Prahe, spoluzakladateľom a konateľom ateliéru Projektil architekti (od 2002). V ateliéri sa autorsky podieľal na množstve návrhov bytových, administratívnych, školských a zdravotníckych budov, interiérových a urbanistických návrhov. Je laureátom hlavnej ceny Grand prix 2007 a Ceny ministra životného prostredia ČR za Centrum ekologických aktivít Sluňákov pri Olomouci, hlavnej ceny Grand prix 2009 a Stavby roka 2009 za realizáciu vedeckej knižnice v Hradci Králové, hlavnej ceny Grand prix 2010 a ceny Štátneho fondu životného prostredia za budovu Národnej technickej knižnice v Prahe.

Mag. arch. Beny Meier
Mag. arch. Beny Meier (Villach)

absolvent architektúry na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a v Benátkach. Partner architektonickej kancelárie Gasparin & Meier architekten v rakúskom Villachu. Je autorom mnohých projektov a realizácií, predovšetkým občianskych budov, m.i. domova dôchodcov vo Viedni, školského komplexu v talianskom Arco, bytových domov vo Viedni, renovácie Bahnhofplatz a Bahnhofstraße, či tržnice a námestia Marktplatz vo Villachu.

Ing. arch. Iľja Skoček
Ing. arch. Iľja Skoček (Bratislava)

absolvent Fakulty architektúry STU a École d´architecture de Lyon. Autor boutique Hotela Albrecht, nadstavby a rekonštrukcie Paláca Motešických, viacerých rodinných domov a mnohých interiérových realizácií v Bratislave. Je dvojnásobným laureátom Ceny CE.ZA.AR.

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (Liberec)

vyštudoval architektúru na ČVUT a AVU v Prahe, v roku 1969 bol členom Škôlky SIAL. V rokoch 1969 – 1999 praxoval v kancelárii SIAL Liberec. Je spoluautorom Českého domu v Malmö, prestavby budovy poisťovne v Liberci, kultúrneho domu v Českej Lípe, Paláca Centrum v Liberci, budovy Informačného centra Technickej univerzity v Liberci, riešenia centrálnej zóny v Peci pod Sněžkou, súťažného návrhu Tegeler hafen pre IBA Berlín, Hellenikon Park v Aténach a mnohých ďalších. Jeden zo zakladateľov Fakulty architektúry Technickej univerzity v Liberci, jej profesor, bývalý dekan, súčasný prodekan a vedúci jej architektonickej kancelárie. Hosťujúci profesor Technickej univerzity v Mníchove a University of Michigan. V rokoch 1992-97 viedol Letnú školu architektúry v Liberci.

Prof. Peter Čanecký
Prof. Peter Čanecký (Bratislava)

kostýmový a scénický výtvarník, profesor a vedúci katedry scénografie Divadelnej fakulty VŠMU. Autor mnohých kostýmových a scénických návrhov činoherných inscenácií pre slovenské i zahraničné divadlá, výprav pre operu, spevohru, muzikál i tanečné divadlo a pre zhruba 30 filmov. Viacnásobný držiteľ ocenenia Dosky za najlepší kostým divadelnej sezóny, ceny filmovej akadémie Slnko v sieti.