Prihlasovanie

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Prihláška

1. Základné informácie o autorovi a prihlásenom diele

Prihláška s pokynmi (doc)
Prihláška s pokynmi (pdf)

2. Prezentačný panel

Prezentačný panel prihlasovaného diela odovzdajte na pevnom podklade vo formáte 100x70cm.
Panel má byť vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske, s vyššou odolnosťou voči vyblednutiu a dlhšou životnosťou, vhodný na ľahkú manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas celého nasledujúceho roka.
Panel musí obsahovať na prednej strane:
- fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie
- názov diela
- meno autora/ov diela
- autora/ov fotografií

3. CD s fotografiami diela a informáciami o diele
Spolu s prihláškou a panelom odovzdajte CD, ktoré bude obsahovať:
- fotografie prihláseného diela
- portfólio stavby/diela/ základná charakteristika a údaje o diela

Termín odovzdania

Vyplnenú prihlášku spolu s prezentačným panelom zobrazujúcim prihlásené dielo je nutné odovzdať na Úrade slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava do 30. apríla 2012.