Prihlásené diela - Bytové domy
Bytový dom Hornopotočná Trnava
Bytový dom Hornopotočná Trnava

Jozef Ďurko, Ľuboš Vagala, Pavel Ďurko, Peter Purdeš, Jozef Ďurko
Obytný súbor Mlyn
Obytný súbor Mlyn

Lubomír Pochaba, Juraj Husár
Pálffyho kúria Rača
Pálffyho kúria Rača

Németh, Milan Markovič, Zdenko Bobáň, Nina Kleinová
Bytový komplex Alfa Beta Gama
Bytový komplex Alfa Beta Gama

Peter Čavara, Peter Sány
Urbanic polyfunkčný dom
Urbanic polyfunkčný dom

Jaroslav Hrivnák, Jozef Frajka
Slnečnice/Južné mesto bytové domy
Slnečnice/Južné mesto bytové domy

Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Matej Grébert, Peter Cibulka, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová
Bytový dom Mulino
Bytový dom Mulino

Ivan Hargaš