Nominácie - exteriér
Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová
Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová

Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan
Verejné priestranstvá Palárikovo
Verejné priestranstvá Palárikovo

Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková