Nominácie - bytové domy
Obytný súbor Mlyn
Obytný súbor Mlyn

Lubomír Pochaba, Juraj Husár
Bytový komplex Alfa Beta Gama
Bytový komplex Alfa Beta Gama

Peter Čavara, Peter Sány
Slnečnice / Južné mesto rodinné domy
Slnečnice / Južné mesto rodinné domy

Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Matej Grébert, Peter Cibulka, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová