Prihlásené diela - Exteriér
Bezbariérový podchod TATRA Trenčín
Bezbariérový podchod TATRA Trenčín

Boris Džadoň, Ján Polášek
Pláž v meste
Pláž v meste

Roman Trizuliak, Martin Pavelek, Peter Bohuš, Lukáš Macek
Vyhliadka na Považie
Vyhliadka na Považie

Marián Antal, Simona Antalová
Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová
Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová

Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan
Revitalizácia Námestia hrdinov
Revitalizácia Námestia hrdinov

Ján Šimko, Vladimír Pauer, Martin Pauer, Martina Madziová
Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska - časť Ladomer
Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska - časť Ladomer

Pavel Henč
Verejné priestranstvá Palárikovo
Verejné priestranstvá Palárikovo

Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková, Eva Torišková