Galavečer

Galavečer XII. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR spojení s odovzdávaním cien sa uskutočnil 10.októbra 2013 priestoroch Refinery Gallery.
Slávnostné odovzdávnie sošiek víťazom z rúk profesionálnej poroty a partnerov za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry bol odvysielaný aj ako priamy prenos RTVS na Dvojke o 20.00 hod.
Pozrite si fotografie zo slávnostného galavečera.