Porota 2013

Tento rok bude o laureátoch jednotlivých kategórií CE∙ZA∙AR 2013 rozhodovať medzinárodná porota v zložení:


Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (Česká republika)
DPLG. Patrick Colombier (Francúzsko)
Prozaik, publicista Michal Hvorecký (Slovenská republika)
Ing. Arch. Martin Jančok (Slovenská republika)
Mag. arch. Beny Meier (Rakúsko)
Architekt Osamu Okamura (Česká republika)
Ing. arch. Vladimír Vršanský (Slovenská republika)

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Praha
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, (Praha)

Je absolventom školy architektúry prof. Emila Přikryla na AVU v Prahe, spoluzakladateľom a konateľom ateliéru Projektil architekti (od 2002). V ateliéri sa autorsky podieľal na množstve návrhov bytových, administratívnych, školských a zdravotníckych budov, interiérových a urbanistických návrhov. Je laureátom hlavnej ceny Grand prix 2007 a Ceny ministra životného prostredia ČR za Centrum ekologických aktivít Sluňákov pri Olomouci, ceny Grand prix 2009 a Stavby roka 2009 za realizáciu vedeckej knižnice v Hradci Králové, hlavnej ceny Grand prix 2010 a ceny Štátneho fondu životného prostredia za budovu Národnej technickej knižnice v Prahe. Od roku 2011 je vedúcim ateliéru Architektúra 4 na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe.

DPLG. Patrick Colombier
DPLG. Patrick Colombier, ( Paríž)

V súčasnosti pôsobí tento parížsky architekt ako prezident Syndicat de l’Architecture. Tomuto postu predchádzala funkcia prezidenta Medzinárodnej rady francúzskych architektov (Conseil International des Architectes Français), 2009 – 2011, a v rokoch 1980 – 2008 funkcia hlavného architekta Štátnej rady (Conseil de l’Etat). Je držiteľom vyznamenania Rytier Rádu umenia a literatúry. Jeho slová a činy odzrkadľujú bohaté skúsenosti v praxi. Dlhé roky pracoval s architektkou Danielou Damona, ich cesty sa rozdelili v roku 2004. Spolupracovali napríklad na projektoch Hotel D’activites numeriques a Paris XX /rekonštrukcia/, 125 Longements collectifs sociaux a Orly /sociálne bývanie, Orly/, 40 Longements collectifs sociaux BBC a Grenoble /sociálne bývanie, Grenoble/, priemyselná stavba Fenwick a Elancourt, Restaurant De L’Entreprise Fenwick, vily v Saint Florent, Soisy na rieke Seina. Dnes kráča architekt Patrick Colombier svojou vlastnou cestou, na ktorej sa rodí perspektívna, ľahká architektúra plná príjemných kriviek a čistých línií.

Prozaik, publicista Michal Hvorecký,
Prozaik, publicista Michal Hvorecký, (Bratislava)

Vyštudoval estetiku na UKF v Nitre. V roku 2004 absolvoval semester na Spisovateľskej univerzite v Iowa City v USA. Dlhší čas strávil v Belgicku, Nemecku, Maďarsku. Má syna a žije v Bratislave. Z jeho pera vyšli zbierky poviedok, ako napríklad Silný pocit čistoty, Lovci & zberači a Pastiersky list, romány Posledný hit, Plyš, Eskorta a Dunaj v Amerike, divadelná hra Slovenský inštitút, jedna komédia. Knihy vyšli v prekladoch do nemeckého, talianskeho, poľského, bulharského a českého jazyka. V novembri 2009 získal v Berlíne Medzinárodnú novinársku cenu a v roku 2010 Cenu Nadácie Tatra Banky za umenie v kategórii Mladý tvorca. Jeho najnovšia kniha Naum je román v jedenástich príbehoch o láske, umení a smrti, v ktorom sa životy hrdinov raz osudovo, inokedy voľne spájajú.

Ing. arch. Martin Jančok, Bratislava
Ing. arch. Martin Jančok, (Bratislava)

V roku 2004 absolvoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2002 – 2009 pôsobil v architektonickom ateliéri zerozero, kde spolupracoval na viacerých kľúčových projektoch a realizáciách, napríklad výskumný projekt City Visions Europe a víťazný súťažný návrh pre maďarské mesto Ajka v medzinárodnej urbanistickej súťaži Europan 10. V rozšírenom tíme zerozero untd sa podieľal na realizácii expozície Pavilónu Českej a Slovenskej republiky na 11. bienále architektúry v Benátkach v roku 2008. V roku 2010 založil vlastné štúdio PLURAL. Je laureátom ceny CE–ZA–AR 2011 v kategórii Interiér za kníhkupectvo Alexis (spolu s Alešom Šedivcom) a CE–ZA–AR 2012 v kategórii Exteriér za Letný pavilón SNG (spolu s Alešom Šedivcom). Súčasným najdôležitejším projektom je revitalizácia Žilinskej neologickej synagógy a jej transformácia na kunsthalle – Nová synagóga, ktorý bol ocenený Bauwelt Advancement Award 2013. Od roku 2012 sa v rámci doktorandského štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave venuje skúmaniu architektonickej formy vo vzťahu k mestu.

Mag. arch. Beny Meier, Villach
Mag. arch. Beny Meier, (Villach)

Absolvent architektúry na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a Benátkach. V súčasnosti pôsobí ako člen, resp. partner architektonickej kancelárie Gasparin & Meier architekten. Ako autor sa podpísal pod mnohé projekty a realizácie, predovšetkým občianskych budov, o. i. domova dôchodcov vo Viedni, školského komplexu v talianskom Arco, bytových domov vo Viedni, renovácie Bahnhofplatz a Bahnhofstraße či tržnice a námestia Marktplatz vo Villachu.

Architekt Osamu Okamura, Praha
Architekt Osamu Okamura, (Praha)

Pochádza z Japonska. Je architekt, programový riaditeľ medzinárodného festivalu a konferencie pre obývateľnejšie mestá reSITE, odborný garant, koordinátor a kedysi dlhoročný šéfredaktor architektonického časopisu ERA21. Prednáša Project Presentation na Architectural Institute in Prague a Visegrad Intercity Seminar in Architecture na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Externe prednášal na FF MU v Brne, pre Syracuse University Strasbourg a International Institute for the Study of Culture and Education Dolnosliezskej univerzity vo Vratislave. Bol externým spolupracovníkom ČRo3 Vltava a externe spolupracoval s Moravskou galériou v Brne. Je nezávislý menovateľ Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Ceny Miese van der Rohe za Českú republiku, členom Zboru expertov Európskej ceny za mestský verejný priestor a odborným poradcom Metropolitní ozvučné desky Rady hl. m. Prahy v otázkach rozvoja mesta. Bol členom Umeleckej a vedeckej rady Fakulty umenia a architektúry Technickej univerzity v Liberci. Je absolventom Fakulty architektúry ČVUT Praha a Akadémie výtvarných umení v Prahe – odbor konceptuálna tvorba. Absolvoval študijný pobyt na Ecole d’Architecture de Nantes vo Francúzsku. Okrem architektúry sa zaoberá sociálnoekologickými projektmi a site-specific umením.

Ing. arch. Vladimír Vršanský,  Bratislava
Ing. arch. Vladimír Vršanský, (Bratislava)

Vyštudoval Stavebnú fakultu, odbor architektúra na STU v Bratislave. Ako architekt pôsobil na Vojenskom projektovom ústave v Prahe, Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu, š.p. V roku 1990 sa mu stal osudným Ateliér obchodu a cestovného ruchu, š. p., kde do roku 1992 zastával post riaditeľa, dnes pôsobí ako konateľ spoločnosti. K jeho najvýznamnejším prácam patria napríklad hotely Carlton, Kernov Dom, Mamut či bytové domy Pomaranč a Casa PUEBLO.