Prihlásené diela - Exteriér
Revitalizácia verejného priestranstva – Nová Doba
Revitalizácia verejného priestranstva – Nová Doba

René Kosman, Michal Pala, Peter Priputen
Pamiatková obnova parku – kaštieľ Tonkovce
Pamiatková obnova parku – kaštieľ Tonkovce

Eva Ondrušková, Teodor Engliš
Vonkajší rekreačný bazén GRAND
Vonkajší rekreačný bazén GRAND

Samuel Korbeľa, Rastislav Lesay, Ľubomír Klaučo, Michal Chudík, Juraj Peterka
Pokračovanie pešej zóny
Pokračovanie pešej zóny

Tibor Zelenický, Patrícia Kvasnicová
Kačín
Kačín

Ivan Jarina, Martin Kubovský, Štefan Šuster
MÓLO – kultúrny pavilón
MÓLO – kultúrny pavilón

Martin Lepej, Michal Riabič, Richard Murgaš
Úprava verejných priestranstiev centra obce Andovce
Úprava verejných priestranstiev centra obce Andovce

Ladislav Bakša
Predstaničný park (1. a 2. etapa)
Predstaničný park (1. a 2. etapa)

Dušan Genčanský
Letná terasa reštaurácie Pálenica
Letná terasa reštaurácie Pálenica

Viktor Šabík