Porota 2011

Tento rok bude o laureátoch jednotlivých kategórií CE∙ZA∙AR 2011 rozhodovať medzinárodná porota v zložení: Ing. arch. Andrej Alexy (Bratislava), Arch. John. B. W. Bosch, BNA (Amsterdam), Ing. arch. Aleš Burian (Brno), Arch. Dipl. – Ing. Peter Riepl (Linz), Ing. arch. Iľja Skoček (Bratislava), Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (Liberec), Prof. Peter Čanecký (Bratislava). Svojho predsedu si porota zvolí na prvom zasadnutí koncom mája 2011.

jiri suchomel
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Liberec

Predseda poroty

vyštudoval architektúru na ČVUT a AVU v Prahe, v roku 1969 bol členom Škôlky SIAL. V rokoch 1969 – 1999 praxoval v kancelárii SIAL Liberec. Je spoluautorom Českého domu v Malmö, prestavby budovy poisťovne v Liberci, kultúrneho domu v Českej Lípe, Paláca Centrum v Liberci, budovy Informačného centra Technickej univerzity v Liberci, riešenia centrálnej zóny v Peci pod Sněžkou, súťažného návrhu Tegeler hafen pre IBA Berlín, Hellenikon Park v Aténach a mnohých ďalších. Jeden zo zakladateľov Fakulty architektúry Technickej univerzity v Liberci, jej profesor, bývalý dekan, súčasný prodekan a vedúci jej architektonickej kancelárie. Hosťujúci profesor Technickej univerzity v Mníchove a University of Michigan. V rokoch 1992-1997 viedol Letnú školu architektúry v Liberci.

Andrej Alexy
Ing. arch. Andrej Alexy, Bratislava

autorizovaný architekt SKA, partner architektonickej kancelárie Alexy & Alexy, hosťujúci docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Je spoluautorom polyfunkčného domu Kráter v Bratislave (spolu s Ing. arch. R. Hájekom), za ktorý získali v roku 1998 Cenu ARCH a nomináciu na Cenu Mies van der Rohe, polyfunkčného domu Mondrian v Bratislave, bytového domu Black & White, Bratislava (obe spolu s Ing. arch. A. Klimkovou) a polyfunkčného komplexu Račany Bianco v Bratislave. Medzi jeho najnovšie realizácie patrí administratívno-výrobná hala Etis Slovakia v Bratislave a obytný súbor Dolce Vita, Bratislava. Je viacnásobným laureátom Ceny CE.ZA.AR, nominantom Ceny Dušana Jurkoviča a nominantom Ceny Európskej únie Mies van der Rohe Award.

John B.W.Bosch
Arch. John B.W.Bosch, BNA, Amsterdam

absolvent architektúry v Amsterdame a v Delfte pôsobil najprv 10 rokov v New Yorku. V roku 2000 založil kanceláriu Bosch Architects. Od roku 2006 je partnerom štúdia Van den Oever, Zaaijer & Partners Architecten v Amsterdame, pracujúceho na projektoch od interiérov po veľké urbanistické celky. V roku 1999 založil spolu s Beth Margulisovou a partnerom OMA Reinerom de Graafom nadáciu CASE, zameriavajúcu sa na výskum dizajnu. Je profesorom na akadémiách architektúry v Amsterdame a v Arnheme. Z množstva jeho projektov možno uviesť bytové domy a mestské vily v Amsterdame, Utrechte, Almere, Zürichu, univerzitu v Luzerne, obchodné centrum v Nieuwe Gein, bankovú centrálu v Amsterdame či radnicu v Goude.

Ales Burian
Ing. arch. Aleš Burian, Brno

je autorizovaným architektom ČKA, spoločníkom brnianskej architektonickej kancelárie Burian – Křivinka; externe pôsobí na Fakulte architektúry VUT v Brne. Je autorom mnohých projektov a realizácií, okrem iných Fakulty informačných technológií v Brne, pavilónu hygieny VFU v Brne, základnej školy a športovej haly v Litomyšli, Investičnej a poštovej banky v Brne, pavilónu akútnej medicíny Nemocnice Milosrdných bratov v Brne, či bytového a obchodného komplexu Eden v Brne. Je nositeľom viacerých architektonických cien, dvojnásobným finalistom Ceny Európskej únie Mies van der Rohe Award.

Peter Riepl
Arch. Dipl.-Ing. Peter Riepl, Linz

absolvent univerzity v tirolskom Innsbrucku, partner architektonickej kancelárie Riepl Riepl Architekten s hlavným sídlom v hornorakúskom Linci. Je autorom mnohých projektov, napríklad prístavného pavilónu v Linci, kostola sv. Františka v Steyeri, haly v Hinterstoderi, spolkového školského centra a mestskej haly v Kirchdorfe, mestských víl v Altmünsteri, odbornej vysokej školy v Eisenstadte, domovu dôchodcov s opatrovateľskou službou v Dornbirne, hornorakúskej pracovnej komory v Linci. Má bohatú pedagogickú prax; je hosťujúcim profesorom univerzít v Kasseli, Mníchove, Coburgu a Darmstadte. Je držiteľom viacerých architektonických cien, mimo iné štvornásobným lauretátom Austrian Architects Central Association Client Award a architektonických cien Horného Rakúska a Burgenlandu.

ilija skocek
Ing. arch. Iľja Skoček, Bratislava

absolvent Fakulty architektúry STU a École d´architecture de Lyon. Autor boutique Hotela Albrecht, nadstavby a rekonštrukcie Paláca Motešických v Bratislave, viacerých rodinných domov a mnohých interiérových realizácií v Bratislave. Je dvojnásobným laureátom Ceny CE.ZA.AR.

Peter Canecky
Prof. Peter Čanecký, Bratislava

kostýmový a scénický výtvarník, profesor a vedúci katedry scénografie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. Autor mnohých kostýmových a scénických návrhov činoherných inscenácií pre slovenské i zahraničné divadlá, výprav pre operu, spevohru, muzikál i tanečné divadlo pre zhruba 30 filmov. Viacnásobný držiteľ ocenenia Dosky za najlepší kostým divadelnej sezóny a ceny filmovej akadémie Slnko v sieti.