Galavečer

Jubilejný X. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR vyvrcholil v Starej Tržnici 13. októbra 2011 slávnostným odovzdaním sošiek víťazom z rúk profesionálnej poroty a partnerov za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry.

Usporiadatelia galavečera pripravili na večer premiérové predstavenie jednotlivých nominovaných stavieb formou dokumentárnych dokrútok a krátkych charakteristík stavieb z investičného a architektonického hľadiska z úst jednotlivých autorov. Slávnostným galavečerom ako aj odovzdávaním cien sprevádzali moderátori Martin „Pyco“ Rausch a Kristína Farkašová a v rámci večerného programu vystúpili v netradičných kombináciách umelci Oskar Rózsa so svojím jazzovým triom, violončelista Jozef Lupták, hudobník Eddie Stevens a speváčka Jana Kirschner.

Televízny záznam z večera bude odvysielaný 5. novembra 2011 o 21.30 na programe STV2.


ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer ce-za-ar 2011 galavečer  Odoslať správou na facebook