Prihlasovanie

Hodnotenie – zmeny v roku 2011

O udelení Ceny bude vo dvoch kolách rozhodovať sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov.

V prvom kole koncom mája 2011 porota vyberá z prihlásených návrhov najmenej tri a najviac šesť diel, ktoré určí na osobnú obhliadku.

V druhom kole na konci júna 2011 po obhliadke stavieb vyberie 3 nominované diela v každej kategórii, ktoré budú oficiálne zverejnené.

Víťazov vyberá porota v tajnom hlasovaní a zapečatené obálky ostávajú v úschove predsedu porty alebo sekretára súťaže až do dňa slávnostného vyhlásenia. Slávnostný galavečer CE∙ZA∙AR 2011 spojený s odovzdávaním cien je plánovaný na 13. októbra 2011.