CE·ZA·AR 2011


Slovenská komora architektov vyhlásila X. ročník Ceny Slovenskej komory architektov - CE·ZA·AR 2011

CE·ZA·AR 2010 - pozvánka na výstavu - Banská Bystrica
Stredoslovenská galéria, Banskobystrický samosprávny kraj a predstavenstvo Slovenskej komory architektov vás pozývajú na vernisáž výstavy Cena za architektúru CE·ZA·AR 2010 vo štvrtok 20. januára 2011 o 17:00 hod. vo výstavných priestoroch Stredoslovenskej galérie na Nám. Š. Moyzesa 25 v Banskej Bystrici.

Výstava potrvá do 27. februára 2011. Stredoslovenská galéria

CE·ZA·AR 2010 má svojich víťazov
V poradí deviaty ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru sa dostal do finále. Počas dnešného slávnostného galavečera, pri príležitosti odovzdania cien za výnimočné architektonické diela, sa hostia a široká verejnosť dozvedeli mená tohtoročných víťazov CE.ZA.AR 2010. Ceny sa odovzdávali v šiestich kategóriách – Bytové domy, Rodinné domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a rekonštrukcia budov, Interiér a Exteriér.

Tlačová správa CE.ZA.AR 2010 má svojich víťazov

CE·ZA·AR 2010 - cena za architektúru
Slovenská komora architektov už deviatykrát udelí Cenu Slovenskej komory za architektúru CE·ZA·AR 2010.

Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách:

Exteriér
Rekonštrukcia a obnova budov
Občianske a priemyselné budovy
Bytové domy
Rodinné domy
Interiér
Prihlasovanie
Diela do súťaže môžu prihlasovať architekti - členovia komory do konca apríla. Prihlasujú sa diela, ktoré boli realizované v uplynulých dvoch rokoch. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v štatúte súťaže
Hodnotenie a porota
Súťaž hodnotí sedemčlenná renomovaná medzinárodná porota pod vedením jej predsedu, ktorý bude zvolený na prvom zasadnutí.
Hodnotenie prebieha dvojkolovo. V prvom kole porota vyberie z prihlásených návrhov v každej kategórii tri nominácie. V druhom kole potom nominované stavby navštívi a vyberie laureátov jednotlivých kategórií. Oficiálne výsledky budú známe a vyhlásené až na slávnostnom Galavečeri , ktorý sa uskutoční 30.9.2010 v Bratislave.
Archív
Predošlé ročníky CE.ZA.AR si môžete prezrieť na stránke Slovenskej komory architektov
ce-za-ar cena za architektúru ce-za-ar cena za architektúru ce-za-ar cena za architektúru